Verduurzaming Onstwedder Boys

Doordat er steeds meer druk komt op de bezetting en er steeds meer activiteiten op het terrein plaats vinden, ziet de vereniging de kosten van energie sterk stijgen. Om de contributie betaalbaar te kunnen houden wil de vereniging verduurzamen en energie zuinige maatregelen treffen. Hierom wordt geïnvesteerd in LED-lichtmasten in en zonnepanelen.  Zo is ook deze sportvereniging klaar voor de toekomst.