Pannaveld Westerlee

Vereniging dorpsbelangen Westerlee heeft geïnventariseerd wat de wensen waren vanuit het dorp om te voorzien voor de jeugd. Hieruit zijn een skatebaan, een basketbalveld en een pannaveld (voetbalveld) gekomen. De eerste twee zijn gerealiseerd bij de jeugdsoos, het Boshoes. Met behulp van de Vrienden van de Venemaschool en LEADER  en vooral heel veel inzet van vrijwilligers kan ook het pannaveld nog worden aangelegd. Hierdoor wordt de omgeving van het Boshoes en De Tille een volwaardige plek voor jong en oud van Westerlee om bij elkaar te komen.