Liek achter de badde

Romanschrijver Harry Töben heeft een boek geschreven in het Knoalsters: Liek achter de badde. Een misdaadroman die zich in de omgevings afspeelt waar Töben opgroeide. Samen met Stichting Grunneger film is het idee gekomen om dit boek te verfilmen. In de film moet de streektaal een hoofdrol vervullen. Niet alleen het Knoalsters, maar ook andere streekdialecten zoals het Westerwoldse, Hogelandsters en andere Saksische taalverwanten. De film wordt op diverse locaties opgenomen, Hiermee worden niet alleen de prachtige beelden van Westerwolde wijdverspreid, maar ook komt de streektaal, een belangrijke drager van de regionale identiteit, aan bod.