Herinrichting centrum Blijham

De dorpsraad van Blijham heeft een plan opgesteld met een visie over de toekomst van hun dorp. Een van de zaken die hieruit naar voren kwam, was de huidige inrichting van het dorpsplein. Deze wordt als oninteressant en streekvreemd ervaren. De dorpsraad heeft het plan geschetst om de oude structuur van het dorp weer te herstellen. De gemeente Bellingwedde heeft deze plannen in samenwerking met de dorpsraad laten ontwikkelen. In het plan wordt het gehele plein voorzien van gebakken klinkers en worden de parkeerplaatsen logischer ingedeeld. Ook wordt middels verharding, bomen en lichtmasten de oude lijnen van de Hoofdweg en de Raadhuisstraat benadrukt, zodat het karakter van een lintdorp weer in het centrum van Blijham terugkeert. Daarnaast komt er een kunstwerk en komt er een informatiezuil over Blijham en met wandelroutes. Hiermee moet het plein weer aantrekkelijk worden voor Blijhamsters en voor toeristen, waar de aan het plein grenzende ondernemers van zullen profiteren.