Entree Meeden

De Dorpscoöperatie Meeden heeft een plan gemaakt voor de verfraaiing van de westelijke entree van Meeden. Deze ligt er namelijk wat kaal bij. Met name door de verdubbeling van de N33 en de aanleg van een carpoolplek wordt de aansluiting met de Heerweg en de entree van het dorp als onaantrekkelijk ervaren. De vrijwilligers van de dorpscoöperatie willen hier wat aan doen. Door het aanplanten van bomen en struiken zal de entree aansluiten bij het landschap van de lintbebouwing van Meeden en de fraaie boerenerven in het dorp. De beplanting zal bestaan uit rode beuken, andere boomsoorten, hagen en heesters. Ook wordt nabij de carpoolplek kleur aangebracht met hortensia's, die van oudsher voorkomen in de Engelse slingertuinen en er wordt een wandelpad aangelegd.