Dorpshuis de Tille Westerlee

Tijdenlang had Westerlee geen dorpshuis. Toen de kerk ophield te bestaan en het kerkgebouw werd gesloopt, kwam het activiteitengebouw van de kerk, "de Antenne," in handen van de stichting dorpshuis Westerlee en werd er een dorpshuis in gevestigd met de naam "de Tille". Met succes. Er kwam een Steunstee van de gemeente, diverse verenigingen vonden er onderdak en er werd met regelmaat iets georganiseerd onder de noemer “veur mekoar, mit mekoar”, dat zich met name richt op mensen die langer zelfstandig willen wonen en om eenzaamheid te voorkomen. Zo wordt er geregeld samen gegeten in het dorpshuis. Aan het pand valt echter wel wat te verbeteren. Waar het bouwkundig in prima staat verkeert, is met name de isolatie niet op orde. En een hoge energienota heeft directe gevolgen voor de exploitatie. Ook kan de indeling en inrichting van het pand worden verbeterd. Het project behelst het inrichten van een huiskamercafé. Deze is voor alle inwoners van Westerlee bestemd maar in het bijzonder ook voor de deelnemers van de activiteiten in het kader van “veur mekoar, mit mekoar”. Ook wordt het gebouw volledig geïsoleerd en krijgt het zonnepanelen. Verder wordt de keuken vernieuwd en krijgt het dorpshuis een nieuwe inrichting. Het buitenterrein wordt een parkachtige omgeving, met zitgelegenheden, een jeu-de-boulesbaan en speel- en beweegtoestellen. Zo ontstaat samen met het Boshoes een centrale plek waar inwoners van alle doelgroepen van Westerlee een plek kunnen vinden.