Allerzielenbankjes

Jaarlijks wordt er op de begraafplaats en op het terrein van Uitvaartcentrum Oost-Groningen een Allerzielenherdenking gehouden. De jaarlijkse herdenking is gestart in 2008 en is uitgegroeid tot 2000 bezoekers in 2015. Stichting Troost heeft twee allerzielenbanken laten maken om de mensen een plek te geven om ook gedurende het gehele jaar door een plaats te bieden om elkaar een steun in de rug te geven, een plek voor ontmoeting en bezinning. Er is gekozen voor social sofa’s omdat de banken speciaal voor dit doel zijn ontworpen en de verwachting is dat men daardoor eerder uitgenodigd wordt om van deze plek gebruik te maken.