LEADER

Wat is LEADER?

LEADER is een Europees subsidieprogramma dat gericht is op samenwerking in de regio en zich met name richt op minder-verstedelijkte gebieden en gebieden die achterblijven in de economische ontwikkeling. In Oost-Groningen is gekozen om in te zetten op economie, leefbaarheid en toerisme. Samen met de mensen uit gebied, de gemeenten, de provincie en Europa zet LEADER Oost-Groningen zich in om de kansen van het gebied te benutten en de regio te versterken.

Wat doet LEADER?

De leefbaarheid en de economie op het platteland versterken en verder ontwikkelen. Dat is wat LEADER nastreeft. Hiervoor ondersteunt zij initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied zelf. Initiatieven die bijdragen aan een vitaal platteland op de lange termijn. Dit kan zijn door het organiseren van bijeenkomsten of door het subsidiëren van projecten die bijdragen aan deze doelen. 

Het gebied

LEADER Oost-Groningen bestrijkt het gebied van de gemeenten Oldambt, Menterwolde, Veendam, Pekela, Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde. De regio is onderverdeeld en drie subregio's, Oldambt, Veenkoloniën en Westerwolde. Vandaar ook de drie blaadjes in het LEADER-logo dat u linksboven ziet.

Kansen benutten

LEADER Oost-Groningen wil samen met de bewoners van het gebied, het bedrijfsleven en de overheid de kansen benutten die de regio te bieden heeft. Kansen op het gebied van economie en toerisme en op het gebied van leefbaarheid. Oost-Groningen is een prachtig gebied en dat mag de buitenwereld best weten!

Samenwerking

Een belangrijk onderdeel van het Europese LEADER-programma is samenwerking. Europa ziet samenwerking tussen verschillende gebieden, het liefst in verschillende lidstaten, als een voorwaarde om mee te doen aan het programma. LEADER Oost-Groningen vindt dat ook. Daarom zijn er enkele jaren geleden al twee samenwerkingsverbanden opgezet. Eén dichtbij, met de regio Zuidoost-Drenthe en één wat verder weg: de regio Zuid-Estland (Tartu).