Steungroepen

Steungroepen

Voor elk deelgebied van Oost-Groningen, Oldambt, Westerwolde en de Veenkoloniën, is een LEADER steungroep gevormd. De steungroepen ondersteunen de LEADER Actiegroep (LAG) en zijn volgens de regels van LEADER samengesteld. Dat betekent dat meer dan de helft van de steungroep bestaat uit maatschappelijke vertegenwoordigers en dat de leden een breed netwerk hebben.

De steungroepen

  • beoordelen initiatieven op inhoud, draagvlak, aanpak en het verwachte resultaat en geven hierover advies richting de LAG
  • geven een eerste oordeel over de begroting en de voorgestelde financiering
  • beslissen over initiatieven met een LEADER-subsidie tot en met € 25.000,-
  • nemen initiatieven om inwoners, bedrijven en organisaties te betrekken

Iedere steungroep vergadert (minimaal) viermaal per jaar.

De drie verschillende steungroepen bestaan uit de volgende leden:

Steungroep Oldambt
Laura Broekhuizen (vz), wethouder gemeente Oldambt
Erich Wünker, wethouder gemeente Oldambt
René Perton, secretaris
Miranda Post-Kloosterhuis, economie (ondernemer)
Roel Loeters, landbouw
Willem Friedrich, leefbaarheid (cultuur)
Cees Stolk, ruimtelijke kwaliteit (cultuurhistorie)
Jan Bremmer, toerisme
Henriëtte Beukema, toerisme

Steungroep Veenkoloniën      
Sipke B. Swierstra (vz), burgemeester gemeente Veendam
Jaap Borg, wethouder gemeente Midden-Groningen
Hennie Hemmes, wethouder gemeente Pekela
René Perton, secretaris
Max Bentum, leefbaarheid en economie
Aize Tolsma, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit (dorpsbelangen)
Els de Vries, toerisme
Annet Weijer, leefbaarheid
Hendrik Hachmer, cultuur, toerisme
Rowin Penning, cultuur, toerisme

Steungroep Westerwolde
Bart Huizing (vz), wethouder gemeente Westerwolde
Goziena Brongers, wethouder gemeente Stadskanaal
René Perton, secretaris
Jan Loots, ondernemer, natuur en milieu
Eddy Niemeijer, economie/arbeidsmarkt
Rick Mulder, economie (ondernemer)
Frits Korvemaker, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit
Janty Heeres, landbouw/economie
Margriet Nieuwenhuis, toerisme