Line Studio Veendam

In Veendam is een zogeheten Line Studio gevestigd. In een Line Studio wordt de mogelijkheid geboden om af te slanken middels gespecialiseerde apparaten. Met onder meer lipolasers, vibratietechnieken en andere apparaten kunnen de klanten van de Line Studio, onder advies van de uitbaters, afvallen zonder intensieve sportprogramma's. Dat spreekt veel klanten van binnen en van buiten de regio aan. Dit noodzaakt de ondernemers om van het ene pand in de Kerkstraat naar een andere, grotere, te verhuizen. Hierdoor kunnen ze meer privacy en kwaliteit bieden aan hun klanten en kunnen ze extra apparaten kwijt. Hierdoor is de verwachting dat het klantenbestand nog verder zal groeien en wordt extra personeel ingehuurd.