Wijziging Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS)

07 oktober

In de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) is op bladzijde 64  bij de 'Algemene beoordelingen' het volgende opgenomen:

Aanvragen kunnen worden ingediend door:

Ondernemingen (MKB) met minder dan tien FTE aan personeelsleden op het moment van aanvragen. De ondernemingen moeten statutair gevestigd zijn in de regio Oost-Groningen, dan wel de maatregelen dienen in deze regio plaats te vinden.

Wijziging

In de LEADER evaluatiebijeenkomst van 2018 is er door de Steungroepen en de LAG aangegeven dat bij enkele ondernemingen die aanvragen hadden ingediend het aantal FTE hoger lag dan de tien FTE. In die bijeenkomst is besloten het getal van 10 FTE daarom los te laten. De steungroepen en de LAG hebben besloten het aantal FTE te verhogen tot 25 en de zinsnede in de Lokale ontwikkelingsstrategie als volgt te wijzigen:

Aanvragen kunnen worden ingediend door:

Ondernemingen met minder dan 25 FTE of minder aan personeelsleden op het moment van aanvragen. Om te bepalen of de aanvrager voldoet aan dit criterium wordt enkel gekeken naar het aantal FTE van de onderneming die aanvraagt en niet naar de groep van (mogelijke) verbonden ondernemingen. De ondernemingen moeten statutair gevestigd zijn in de regio Oost-Groningen, dan wel de maatregelen dienen in deze regio plaats te vinden. De LAG heeft de mogelijkheid om per project gemotiveerd af te wijken van dit criterium.

De nieuwe versie van de Lokale ontwikkelingsstrategie vindt u hieronder: