Subsidieregelingen provincie Groningen

30 januari

Onder het mom van: wist u dat? De provincie Groningen heeft diverse subsidieregelingen om initiatieven van bewoners te ondersteunen, bijvoorbeeld voor "groene" bewonersinitiatieven, voor bijdragen aan de biodiversiteit en voor projecten die het landschap versterken. Soms kan dat zelfs in combinatie met een bijdrage vanuit LEADER. De bijgevoegde flyer biedt een inzicht in de diverse regelingen. Voor meer informatie, zie www.provinciegroningen.nl/loket.  

Download de folder