LAG Oost-Groningen naar Estland

17 juli

De LAG Oost-Groningen is in juni op bezoek geweest in Estland. Na een bezoek aan de ambassade in Tallinn heeft de LAG de samenwerkingspartner in het zuiden van het land opgezocht. Het contact met de regio "Tartumaa" bestaat inmiddels 10 jaar en heeft zich al bewezen als een vruchtbare samenwerking. Na een aantal jaren zonder intensief contact zijn de banden weer aangehaald en is er gekeken naar nieuwe vormen van samenwerking tussen de twee LEADER-gebieden. De LAG heeft in Zuid-Estland onder meer projecten gezocht in het kader van herbestemming van cultureel erfgoed, doorontwikkeling van (landbouw)bedrijven en heeft kennis gemaakt met de manier van vermarkten van een toeristisch gebied. Voor 2019 staat een wederbezoek op de planning.