2 november laatste indiening 2016

17 oktober

Woensdag 2 november is de volgende uiterste indieningsdatum voor projecten in het kader van LEADER Oost-Groningen. Het is daarmee het laatste moment om in 2016 nog een aanvraag te doen. Tijdig ingediende aanvragen zullen nog dit jaar worden behandeld door de steungroepen en de LAG. Het is overigens geen wijziging van het vergaderschema. De eerst navolgende deadline is in februari 2017. Het LEADER-programma loopt, zolang er middelen beschikbaar zijn, tot in 2020.