LEADER Actiegroep

LEADER Actiegroep (LAG)

De LEADER Actiegroep wordt afgekort als LAG. De LAG

  • heeft de Lokale ontwikkelingsstrategie (LOS, het beleid) opgesteld en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan
  • geeft een eindoordeel over projecten
  • geeft een zwaarwegend advies aan Gedeputeerde Staten
  • stimuleert de ontwikkeling van nieuwe projecten
  • verzorgt de communicatie over LEADER activiteiten

De LAG vergadert viermaal per jaar.


De LAG bestaat uit leden die werken bij de overheid en uit maatschappelijke vertegenwoordigers. De LAG Oost-Groningen bestaat uit de volgende leden:

Sipke B. Swierstra (vz), burgemeester gemeente Veendam
Laura Broekhuizen, wethouder gemeente Oldambt
Bart Huizing, wethouder gemeente Westerwolde
René Perton, secretaris
Miranda Post-Kloosterhuis, economie (ondernemer)
Max Bentum, leefbaarheid en economie (woningstichting, dorpsbelangen, ondernemer)
Jan Loots, ruimtelijke kwaliteit en economie (ondernemer, natuur en milieu)
Eddy Niemeijer, economie/arbeidsmarkt