Aanvragen

Het LEADER-programma bestaat uit twee financieringssporen. Een Europees deel en een nationaal deel. Projecten waarbij een bijdrage tot € 25.000,- wordt gevraagd, gaan via het nationale gedeelte. Gevraagde bijdragen vanaf € 25.000,- tot het subsidieplafond van € 100.000,- gaan via het Europese spoor.

Klik hier voor meer informatie over de Europese aanvraag.

Voor aanvragen voor het nationale deel (minder dan € 25.000,-) kan van onderstaand aanvraagformulier en leidraad projectomschrijving gebruik gemaakt worden.